SUSHI TEI OUTLETS

Sushi Tei - YANGON

YANGON

No. 126 Dhamazedi Road,
Bahan Township,
Yangon, Myanmar.

Contact No:
+95 1526526

Email:
contact@sushiteimyanmar.com

Fax No:
N.A